ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Spa Capital Kft. (székhely: H-1011 Budapest, Fő utca 14-18., cégjegyzékszám: 01-09-917172, email: info@pelsoswimwear.com) ("Társaság") elkötelezett aziránt, hogy a www.pelsoswimwear.hu weboldalt ("Weboldal") látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa. Jelen tájékoztató meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján a Társaság az Önről rögzített, vagy az Ön által átadott Személyes Adatokat kezeli. Kérjük, alaposan olvassa át a tájékoztatót annak érdekében, hogy tisztában legyen a Társaság Ön Személyes Adataival folytatott adatkezelési gyakorlatával.  

A Weboldal használatával Ön hozzájárul mindazon adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, amelyeket Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően átad a Társaság részére. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát - ideértve jelen tájékoztatót is - bármikor megváltoztassuk, a változtatások Weboldalon történő feltüntetésével. Az Ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerje és időről-időre azokat újra áttanulmányozza annak érdekében, hogy tisztában legyen a változásokkal. A Weboldal Ön általi, változtatásokat követő további használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárult a tájékoztató megváltoztatott rendelkezéseihez. 

ADATOK GYŰJTÉSE
Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, regisztrál, vagy terméket rendel a Weboldalról, Önről a Társaság információkat kérhet, ideértve a nevét, születési idejét, nemét, kapcsolattartási adatokat (ország, mobiltelefonszám, lakcím, email cím, telefonszám), méreteit. A Társaság a termékrendelésekkel kapcsolatosan fizetési információkat (pl. hitelkártyaszám és ehhez tartozó igazoló információk), valamint számlázási adatokat is gyűjt Önről. Ezen információk jelen tájékoztatóban a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”. 
A Személyes Adatok Társaság részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Ugyanakkor, ha Ön bizonyos információkat nem ad át a Társaság részére, akkor elképzelhető, hogy a Társaság nem lesz képes a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérésére, szolgáltatások nyújtására.

A TÁRSASÁG ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Az Ön Személyes Adatait a Társaság a következő célokra használhatja: (1) az Ön regisztrációját a Társaság ellenőrizze és az Ön rendeléseit teljesítse; (2) a Társaság termékeivel, vagy szolgáltatásaival kapcsolatosan a Társaság Önt közvetlenül megkeresse emailen, telefonon, vagy postai úton, ideértve a kifejezetten az Ön részére címzett ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk Ön részére történő megküldését; (3) amennyiben az szükséges a Társaság termékeinek értékesítésével kapcsolatosan a Társaság Önnel felvegye a kapcsolatot; (4) a Társaság ellenőrizze a Weboldal használatát és működését; (5) a Társaság kijavítsa, megoldja a Weboldal működésével, a Társaság üzletvitelével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat; (6) a Társaság megőrizze a Weboldal és a Társaság üzletvitelének biztonságát és integritását. 
Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Társaság a jövőben közvetlenül megkeresse, kérjük, hogy az info@pelsoswimwear.com email címre küldjön egy emailt, amelynek a tárgy részében kérjük tüntesse fel, hogy „leiratkozás” vagy „stop”, vagy írjon a Társaság címére: H-1011 Budapest, Fő utca 14-18. Utóbbi esetben kérjük adja meg nevét, lakcímét és email címét. 

ADATOK MEGŐRZÉSE  1. A Társaság mindaddig megőrzi a Személyes Adatokat, ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból szükséges. 


SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA
Az Ön által átadott Személyes Adatokat a Társaság Magyarország területén található számítógépein tárolja és ahhoz a Társaság alkalmazottainak van hozzáférése. A Személyes Adatokhoz a Társaságon belül kizárólag azok férnek hozzá, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van, ideértve a HR-, IT-, Jog-, Pénzügy-, Számvitel-, valamint a Belső Ellenőrzési funkciókat. A Társaságon belüli valamennyi alkalmazott hozzáfér az Ön üzleti kapcsolattartási adataihoz, így a nevéhez, telefonszámához, címéhez és email címéhez. 
A Társaság a Személyes Adatokat az alábbi személyekkel oszthatja meg: 
Szakmai tanácsadók: könyvelők, könyvvizsgálók, jogi tanácsadók és más hasonló szakmai tanácsadók. 
Hatóságok és állami szervek: azon hatóságok, akik a Társaság felett hatáskörrel rendelkeznek, így pl. szabályozó hatóságok, egyéb hatóságok, állami szervek és bíróságok. 
Társasági jogi tranzakciók: harmadik személyek részére történő adatátadás bármely szándékolt vagy tényleges reorganizációval, egyesüléssel, közös vállalattal, a Társaság átruházásával, vagy a Társaság üzletágaival, vagyonával, üzletrészeivel, vagy ezek egy részével történő bármely egyéb rendelkezéssel kapcsolatosan. 

Azon adatfeldolgozók, akiknek a részére a Társaság Személyes Adatokat továbbít: [*]. 

SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA
Más hasonló kereskedelmi weboldalakhoz hasonlóan a Társaság is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.
A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

BIZTONSÁG
A Társaság biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését, vagy sérülését. A Társaság többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza: 
Fizikai: az épület ahol a Társaság a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel és kamerával védett. A látogatók csak kísérettel léphetnek be az épületbe. Ezen túl a Társaság megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés, vagy a sérülés veszélyétől védje, így pl. az adatmentések egy alternatív helyen kerülnek tárolásra, ahonnan az elsődleges rendszer hibája esetén előhívhatóak.
Személyzet: a teljes személyzet bevezető képzésen vesz részt, amely magában foglalja az adatvédelmet is. A teljes személyzet titoktartási megállapodást ír alá a munkaviszony kezdetét megelőzően. 
Dokumentáció: valamennyi feladat dokumentált utasítások alapján kerül ellátásra. A dokumentáció nem hagyja el a Társaság székhelyét. A nyomtatók olyan helyiségben vannak elhelyezve, amelyhez korlátozott a hozzáférés. 
Technikai: a Társaság biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet a Társaság már nem használ, úgy mint pl. a hibás merevlemezeket, vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót aki végrehajtotta a változtatást. 
Adat: a Személyes Adatokat a Társaság Magyarország területén található szervereken tárolja. A virtuális szerver egy olyan fizikai szerveren található, amely a szerverszobában egy lezárt tárolóban került elhelyezésre. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá. Az adatközpont ahol a szerver található ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik (információbiztonság). 

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT
Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet a Társaság Önről online gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne kérjük küldjön a Társaság részére emailt: info@pelsoswimwear.com. Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat a Társaság helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön kérheti továbbá, hogy a Társaság megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat. 
Ön jogsérelem esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ügyfélszolgálat@naih.hu, cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400, weboldal: http://naih.hu).

KAPCSOLAT  1. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze ügyfélszolgálatunknak emailen: info@pelsoswimwear.com, vagy postán: H-1011 Budapest, Fő utca 14-18.


***